TENIX s.r.o.

Kategórie:

Produkty

Sortiment našich produktov sa dá rozdeliť do piatich hlavných kategórií:

  1. Špecializované chemické produkty pre priemyselnú údržbu ako napr. priemyselné odmasťovadlá a čističe, uvoľňovače, mazadlá, rezné kvapaliny, konzervačné látky, antizáderové pasty, odstraňovače tesnení a náterov… Hlavní dodávatelia: LPS Laboratories, Ambersil
  2. Sorbenty a pohlcovače ropných a olejových látok. Dodávateľ: AI-SEALING LLC
  3. Separačné hmoty určené na formy pre plastikársky priemysel. Dodávateľ: Ambersil
  4. Priemyselné tesnenia: upchávkové šnúry do čerpadiel a armatúr, tesniace pásky a hmoty, ploché tesniace dosky, mechanické upchávky. Hlavní dodávatelia: UTEX, AI-SEALING LLC, DONIT TESNIT
  5. Ostatné produkty

Okrem týchto kategórií produktov máme aj ďalšie vysoko špecializované produkty, ktorých prehľad nájdete v kategórii “Ostatné produkty”.

Rýchly kontakt:

TENIX s.r.o.
Podzámska 16
949 01 Nitra

IČO: 45455163

IČ DPH: SK2023009989

Tel./Fax: +421 37 6424953
Mobil: +421 903 995 995
e-mail: tenix@tenix.sk

Pracovná doba:
pondelok-piatok
8,00 - 15,30