TENIX s.r.o.

Výborné mazadlo na univerzálne účely
Uvoľňuje zakorodované a zakusnuté súčiastky
Ochraňuje pred koróziou
Vysoký bod vzplanutia 79 °C
NSF certifikované