TENIX s.r.o.

Špeciálne vyvinutý  s nízkym povrchovým napätím na uskutočnenie rýchleho penetračného účinku
Napáda hrdzu a koróziu a uvoľňuje zakusnuté súčiastky
Účinné napenenie zabezpečí úplné pokrytie povrchu
Bod vzplanutia 175°F (79°C)
NSF® certifikovaný