TENIX s.r.o.

späť ku kategórií

rezná kvapalina Tapmatic Edge Lube

Biela, tuhá vosková tyčinka
Výborná pre použitie na pásové, kotúčové a diskové frézovanie ako aj na pílenie
Eliminuje nárast tepla a pásového zaťaženia
Neobsahuje žiadne nebezpečné chemikálie
Predlžuje životnosť brúsnych kotúčov
Nízka toxicita