TENIX s.r.o.

späť ku kategórií

vazelína Thermaplex Hi-Temp

Znižuje riziko zlyhania ložiska pri vysokých teplotách
Výborná účinnosť pri vysokých teplotách
Odoláva karbonizácii pri vysokých teplotách
Predlžuje mazacie intervaly
Veľmi vysoký bod skvapalnenia
Zabezpečí optimálnu výkonnosť
Výborná odolnosť voči vibráciám
Znižuje spotrebu mazadla