TENIX s.r.o.

späť ku kategórií

vazelína Thermaplex Multi-Purpose

Dlhá životnosť
Výborná zaťažitelnosť
Predlžuje mazacie intervaly
Predlžuje životnosť ložisk
Dobrá odolnosť voči korózii
Ideálne pre mazanie všetkých typov ložísk
Znižuje spotrebu mazadla