TENIX s.r.o.

späť ku kategórií

bezsilikónový separačný prostriedok Formula 10

Vysokoúčinný separačný prostriedok pre teplom tvrditeľné plasty. Má výborné
uvoľňovacie vlastnosti na polyuretány, epoxidovú živicu a polyestery.
• Separačný prostriedok pre formy bez silikónu so suchým filmom
• Nenarúša procesy nasledujúce po vylisovaní ako napríklad natieranie,
tlačenie alebo lepenie
• Separačný prostriedok sa nezataví vo forme
• Použiteľný do +180ºC
• Využíva fluórovanú živicu ako aktívny uvoľňovač