TENIX s.r.o.

späť ku kategórií

bezsilikónový separačný prostriedok Formula 5

• Má výborné uvoľňovacie vlastnosti pri všetkých
typoch termoplastov, určitých teplom tvrditeľných
plastoch, silikónovej gume a ďalších typoch
gúm.
• Nenarúša procesy nasledujúce po vylisovaní
ako napríklad natieranie, tlačenie alebo lepenie
• Zlepšuje povrchovú úpravu a nezataví sa vo
forme
• Použiteľný do +150ºC
• Ľahko odstrániteľný s rozpúšťadlovými čističmi
napr. Ambersil Mould Cleaner
• Schválené automobilovým priemyslom: Ford Tox
č.: 174011