TENIX s.r.o.

späť ku kategórií

bezsilikónový separačný prostriedok Formula 7

Separačný prostriedok na formy bez silikónu vytvárajúci vlhký film vhodný do
ťažkých prevádzkových podmienok
• Poskytuje výborné uvoľňovacie vlastnosti pre širokú škálu termoplastov
a gúm
• Nenarúša procesy nasledujúce po vylisovaní ako napríklad natieranie,
tlačenie alebo lepenie
• Nezatavuje sa vo forme
• Použiteľný do +170ºC
• Ľahko odstrániteľný s rozpúšťadlovými čističmi napr. Ambersil Mould
Cleaner