TENIX s.r.o.

späť ku kategórií

silikónový separačný prostriedok Formula 1

Separátor na oddelenie výliskov od foriem s vysokou koncentráciou silikónu do
ťažkých prevádzkových podmienok
• Vyvinutý pre plastové a gumové formy, ktoré sa veľmi ťažko uvoľňujú
• Zlepšuje povrchovú úpravu a nezataví sa vo forme
• Použiteľný do +200ºC (Formula 1 HT do +200ºC aplikovaná pri nepretržitej
prevádzke a do +300°C pri prerušovanej prevádzke). F1 HT je nehorľavá
• Vysokoúčinné mazivo pre zvlákňovacie trysky, ktoré sa používa pri výrobe
syntetických vlákien ako nylon, polypropylén a polyester
• Schválené automobilovým priemyslom: Ford Tox č.: 168735