TENIX s.r.o.

späť ku kategórií

silikónový separačný prostriedok Formula 2

Separačný prostriedok na báze silikónu určený na uvoľňovanie prírodnej
gumy a polymérov s nízkou teplotou tavenia
• Vylepšuje povrchovú úpravu a nezataví vo forme
• Vlhký silikónový film na uvoľnenie gumových foriem/výliskov
• Použiteľný do +200ºC
• Zvlášť účinný pre použitie v gumárenskom priemysle a iných výrobných
procesoch obsahujúcich gumu
• Univerzálny separačný prostriedok