TENIX s.r.o.

BIOROP FAT je granulát pozostávajúci z BIOROP prášku pomiešaný s rozličnými frakciami pomletých kukuričných klasov alebo iných oleje pohlcujúcich biologických zložiek, ktoré obsahujú prírodné baktérie bežne sa nachádzajúce vo vode a v pôde. Rozkladá ropné a olejové deriváty na tvrdých povrchoch (betón, asfalt, ...), v ktorých sa bežne prírodné baktérie nenachádzajú.

Rýchly kontakt:

TENIX s.r.o.
Podzámska 16
949 01 Nitra

IČO: 45455163

IČ DPH: SK2023009989

Tel./Fax: +421 37 6424953
Mobil: +421 903 995 995
e-mail: tenix@tenix.sk

Pracovná doba:
pondelok-piatok
8,00 - 15,30