TENIX s.r.o.

BIOROP je prášok, ktorý absorbuje ropné produkty, ktoré sa dostali do vody alebo do pôdy. Táto zmes je následne baktériami bežne prítomnými vo vode a v pôde pretváraná na CO2 a vodu, ktoré sú pre životné prostredie neškodné. Výsledkom je, že rozliate oleje približne do mesiaca doslovne zmiznú pred očami.

Použitím BIOROP-u sa výrazne znížia náklady na úpravu vôd znečistených olejom v priemyselných závodoch alebo pri činnostiach odstaňovania náhodných únikov olejov do pôdy alebo vody.

Rýchly kontakt:

TENIX s.r.o.
Podzámska 16
949 01 Nitra

IČO: 45455163

IČ DPH: SK2023009989

Tel./Fax: +421 37 6424953
Mobil: +421 903 995 995
e-mail: tenix@tenix.sk

Pracovná doba:
pondelok-piatok
8,00 - 15,30